Systém zabezpečení elektronické komunikace

Kontakt pro všechny otázky k produktu, instalace, servis

Ing. Tibor Kováč
+420 722 790 000, anfit@anfit.net

Bezpečná hlasová komunikace

Bezpečná hlasová komunikace

Umožňuje hlasovou komunikaci dvou účastníků (podobně jako standardní telefonický hovor) v speciálním chráněném režimu.

Před navázáním hovoru aplikace vytvoří unikátní šifrovací klíče, kterými se zabezpečí spojení. V průběhu spojení jsou všechny přenášené informace šifrované a rozšifrované až na straně druhého účastníka. Po skončení hovoru jsou šifrovací klíče zničené a Vaše informace zůstanou navždy utajené.

Kvalita hovoru je i při bezpečné komunikaci stejná jako při standardním telefonickém hovoru.

Bezpečné textové zprávy

Bezpečné textové zprávy

Umožňuje posílat textové zprávy, kterých obsah je zašifrovaný a mimo odesílatele a adresáta zůstává utajený.

Před odesláním je celý obsah zprávy zašifrovaný a opětovně rozšifrovaný až po doručení adresátovi. Nikdo mimo adresáta nedokáže zprávu rozšifrovat a přečíst.

Bezpečná řízená konference

Bezpečná řízená konference

Umožňuje uskutečnit zabezpečenou hlasovou konferenci dvou a více účastníků s možností posílání okamžitých textových zpráv.

Hlasová konference probíhá v režimu half-duplex (v jednom okamžiku může mluvit pouze jeden účastník - ostatní naslouchají). Aplikace zobrazuje jméno účastníka, který má přidělené slovo nebo jinak řečeno "právo mluvit". Aplikace zároveň umožňuje požádat o "právo mluvit" směrem k ostatním účastníkům konference. Uživatel, který konferenci vytvořil, má možnost kdykoliv přerušit aktuálně mluvícího účastníka a vzít si slovo.

Zabezpečení funguje podobným způsobem jako v případě hlasové komunikace.

Kontakty a dostupnost uživatelů

Kontakty a dostupnost uživatelů

Aplikace využívá vlastní seznam kontaktů, které jsou oddělené od ostatních kontaktů v telefonu a jsou dostupné, jen když je aplikace spuštěná.

Kontakty jsou načtené až po zadání přihlašovacího jména a hesla a po vypnutí aplikace nezůstávají nikde v telefonu uložené.

Pro jednotlivé kontakty aplikace současně zobrazuje informaci o dostupnosti uživatelův (online, away, do-not-disturb a offline).

Podporovaná zařízení

Široká škála nejnovějších a průběžně doplňovaných zařízení pro koncové uživatele.

Mobilní telefony, PDA zařízení, tablety:
 • iOS (iPhone/iPad)
 • Android OS
 • OS Symbian - Symbian 3rd Edition, Symbian 5th Edition, Symbian^3
 • Windows Mobile 6.5 / Windows Phone 6.5

Počítače, notebooky
 • Windows (osobní a přenosné počítače)

Kompatibilní sítě a podpora roamingu

Podpora všech nejčastěji používaných internetových připojení (IP sítí):
 • GSM / 3G / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA / W-CDMA
 • WiFi
 • LAN / WAN

Podpora mezinárodních hovorů a roamingu

Hlavní výhody nabízené služby

 • Využití komerčních prostředků pro spojení (standardní podporované mobilní telefony, počítače, tablety)
 • Přechod na jiné koncové zařízení je jednoduché, převede se nová instalace a dál je využita původní licence (úspora finančních prostředků, platí se jenom za novou instalaci a ne za službu)
 • V případě ztráty nebo krádeže koncového zařízení je ihned po nahlášení zrušený účet, aby nemohlo dojít ke zneužití. Poté je ihned vygenerovaná nová skupina, která využívá původní licence (úspora finančních prostředků, platí se jenom za nově vytvořenou skupinu a ne za celou službu)
 • Pro komunikaci není nutné využívat služeb GSM/UMTS operátora, v případě, že je k dispozici připojení k internetu (WIFI) tak jsou k dispozici všechny funkce aplikace v podstatě zadarmo
 • Jednoduché podmínky pro použití – nainstalovaná aplikace, povolené datové přenosy GPRS/3G nebo připojení do internetu, WIFI
 • Nutnost znalosti jediného přihlašovacího jména a hesla, bez znalosti těchto přihlašovacích údajů není možné aplikaci spustit a ani zjistit kontakty účastníka
 • Komunikace je po celou dobu spojení šifrovaná, šifrování probíhá na koncových zařízeních
 • Provozovatel komunikačního serveru a ani operátor nemá přístup ke komunikaci, jedná se o datové přenosy bez ohledu na formu komunikace
 • Po ukončení aplikace jsou smazané všechny komunikační stopy včetně sms zpráv, chatu a přehledu hovorů
 • Vzhledem k malému množství přenášených dat při komunikaci může dojít k úspoře nákladů vzhledem ke standardní hlasové komunikaci (i v případě roamingu). A v případě využití připojení přes WIFI jsou náklady na komunikaci nulové!!!

Certifikáty

NATO

NATO katalog produktů informační bezpečnosti

Silentel je zařazený v seznamu NATO produktů v oblasti informační bezpečnosti (NATO Information Assurance Products Catalogue - NIAPC) s klasifikací pro stupeň ochrany informací NATO Důvěrné (NATO CONFIDENTIAL).

Katalog NIAPC sdružuje všechny INFOSEC a IA produkty (produkty informační bezpečnosti), které jsou schválené a vhodné pro použití v prostředí NATO (pro členské státy NATO, civilní a vojenské orgány v rámci NATO).


Vyberte si, co Vás zajímá

 

Poslední realizace

Spolupráce se společností Argus-BS s.r.o. na komplexním zabezpečení objektu.

Montáž a servis stabilního hasícího zařízení (SHZ) pro firmu Klika-BP, s.r.o.

Ostatní reference

Registrační formulář

 

Registrace nového uživatele


Kontaktní informace

Anfit s.r.o.
Ing. Kováč Tibor, jednatel
Klimentská 1216/46
Praha 1, 110 02
IČ: 63994411
DIČ: CZ63994411

E-mail: anfit@anfit.cz, GSM: +420 722 790 000